Contact Person
  Nicole Mastrell

  Event Manager & PA to CEO
  Email: nm@mva.org
  Phone: (M) +45 6141 8634 Linkedin

  Kommande utlysningar inom hälsa i EU:s ramprogram Horizon 2020 – våga satsa!

  De strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife bjuder tillsammans med Lunds universitet och Medicon Village in aktörer från industri och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om EU:s kommande utlysningar inom området hälsa.

  Deltagarna får även konkreta råd i hur man gör för att söka och vilket stöd som finns i ansökningsprocessen. Med ökad kunskap ökar möjligheterna att få finansiering!

  Datum: Torsdag 15 februari 2018
  Tid:  9:00-13:00. Kaffe och registrering från kl 8:30.
  Plats: Restaurant Inspira, Medicon Village, Lund

  Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare lunch.

  SIGN UP

  Senast fredag 9 februari.

  Program

  9:00 – 9:15

  Medtech4Healths och Swelifes arbete för att öka svenska aktörers deltagande i europeiska samarbeten.

  Medtech4Health och Swelife

  9:15 – 10:15

  EU:s forsknings- och innovationsprogram riktat mot hälsa. Genomgång av Horisont 2020, samt hur man går till väga för att söka och vilken hjälp man kan få vid Lunds universitet.

  Forskningsservice, Lunds universitet

  10:15 – 10:45

  ”Vi är ett företag – vilka möjligheter finns för oss och vilket stöd kan vi få?” Vad erbjuder EU:s nya forskningsprogram svenska SMF:er?

  EU SME Support Office

  10:45 – 11:45

   ”Hur gjorde vi för att lyckas, vad ska du inte göra?” 2–3 goda exempel från akademi och företag. Erfarenheter från pågående EU-projekt.

  TBD

  11:45 – 13:00

  Lättare lunch och mingel med experter från EU SME Support Office och Forskningsservice. Möjlighet att diskutera specifika frågor.

   För mer information om detta seminarium kontakta Thomas Gunnarsson thomas.gunnarsson@swelife.se

  Arranged by: