Kompetensråd Life Science

  Välkommen till Kompetensråd Life Science
   – och ett samtal om framtidens kompetensbehov inom life science

  Medicon Valley har under det senaste decenniet stärkt sin position som ett ledande life science kluster på den globala arenan. Förklaringen ligger bland annat i omfattande investeringar i forskningsinfrastruktur, starka utbildningsinstitutioner och ett stort antal innovativa företag. I Skåne och på Själland sysselsätter den privata läkemedelsindustrin mer än 35 000 personer och vid regionens universitet och högskolor finns 7000 forskare. Detta gör att Medicon Valley har utvecklats till Nordens ledande centrum för arbetskraft inom life science.

  För att klara den globala konkurrensen krävs dock fortsatta insatser för att säkra tillgången till kvalificerad personal. Kompetensförsörjningen är därför en av regionens viktigaste utmaningar inför framtiden. Hur ser framtidens kompetensbehov ut, hur utvecklar vi och lockar vi talanger till vår region och hur säkrar vi att Life Science sektorn får tillgång till kandidater som svarar upp till framtidens kravbild?

  Medicon Valley Alliance, tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Multihelix Think Tank på Medicon Village, bjuder in till Kompetensråd Life Science, och ett samtal om framtidens kompetensbehov inom sektorn.

  Kompetensförsörjning inom Life Science – En nuläges- och framtidsanalys i Sverige

  Datum: 15 november, 2017
  Tid: 09.00 – 11.00
  Plats:  Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
  Program
   

  09.00-09.10 Välkommen
  Anders Elmevik, Näringslivsutvecklare, Region Skåne
  Petter Hartman, VD, Medicon Valley Alliance
  Ursula Hultkvist Bengtsson, VD, Multihelix AB
  09.10-09.25 State of Medicon Valley
  Petter Hartman, VD, Medicon Valley Alliance
  09.25-09.40 Open innovation
  Niclas Nilsson, Chef R&D Open Innovation, Leo Pharma
  09.40-09.55 Former för samverkan – akademins perspektiv
  Christel Bahtsevani, Universitetslektor, Malmö högskola
  Per Eriksson, vicerektor, Högskolan Kristianstad
  09.55-10.05 Fika
  10.05-10.30 Samtal om företagens kompetensbehov och utbudet av utbildningar
  10.30-11.00 Öppen diskussion om insatser som hjälper företag att hitta rätt kompetens
  11.00 Tack för idag

  Registreringen är öppen t.o.m. 8 november.

  För mer information, vänligen kontakta Senior projektledare Helen Pettersson: hp@mva.org


  I samverkan