Smart innovation – Besök på ett 3D-printing Lab

  Besök på ett 3D-printing Lab – teknikutveckling och möjligheter

  Vill du bli inspirerad och få mer kunskap om nya trender inom 3D-printing?

  Tillsammans med experter på produktutveckling går vi igenom ditt företag för att få syn på era möjligheter.

  Ingår du i din kunds produktutvecklingsprocess? Då tar vi reda på när 3D-printing kan hjälpa dig att leverera ännu mer värde för dina kunder.

  Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte?

  Hur kommer ni att påverkas?

  3D-printing kommer in och förändrar våra sätt att utveckla produkter och ger dig som produktutvecklare helt nya möjligheter. Vi genomlyser ditt företags produktutvecklingsprocess på ett konkret och utvecklande sätt.

  Det här är andra nätverksgruppen på temat 3D-printing och är du nyfiken på resultat från ett av företagen.

  Date: 9 april 2018
  Time: 9:00 – 12:00
  Venue: Professor Olaf Diegel, 3D Lab LTH och Alexander Holmes, ESS

  READ MORE & SIGN UP

  Kontaktperson: Frida Tibblin Citron, frida@iucsyd.se eller 0761 443381.

  Det här programmet vänder sig till små/medelstora industriföretag i samverkan med stora industriföretag som vill utforska och utvidga sin kompetens inom 3D-printing. För små/medelstora företag ingår även kartläggning och utveckling av produktutvecklingsprocessen med hjälp av en 3D expert/produktutvecklingsexpert.

  På nätverksträffarna får du möjlighet att nätverka och fylla på kunskap genom studiebesök hos några av de ledande företagen inom 3D-printing.