Select Page
Event info
Date:13 Jun - 15 Jun
Venue:Allinge, Bornholm, Denmark
Contact person
Anette Steenberg

Anette Steenberg

CEO

Medicon Valley Alliance at FOLKEMØDET

Representatives from MVA will be attending Folkemødet on Bornholm. You are welcome to reach out to us for engagement – on stage or bilaterally.

Anette Steenberg
CEO, as@mva.org, +45 60 87 21 02

David Munis Zepernick
Director Member Engagements and Communication, dz@mva.org, +45 24 98 16 68

Mette Bach Dyremose
Head of Communication & Industry Outreach, HALRIC, md@mva.org, +45 40 29 10 09

Kristine Koppelhus
Project Lead, ReproUnion, krk@mva.org, +45 20 62 68 28

Finn Kristensen
Program Director, DiaUnion, fk@mva.org, +45 40 53 90 00

Engagements

Grænseløse pep-talks med efterfølgende mingel

Date: Thursday 13 June
Time: 16.00 – 17.00
Tent: G7 – €URO-TELTET

Hør hvad EU-penge kan bruges på og mød projektaktører fra Interreg ÖKS programmet, herunder tre projekter som Medicon Valley Alliance er partner i:

Hvordan et dansk-svensk samarbejde baner vejen for ny behandling af type 1 diabetes?
5 minutters pep talk fra DiaUnion projektleder Finn Kristensen

Hvordan fremmer en ny dansk-svensk innovationsplatform reproduktive løsninger, der kan forbedre fertiliteten?
5 minutters pep talk fra ReproUnion projektleder Kristine Koppelhus

Hvordan kan unikke forskningsanlæg i 4 lande lære af hinanden og samtidigt tiltrække nye brugere fra virksomheder og hospitaler?
5 minutters pep talk fra HALRICs kommunikationsansvarlige Mette Bach Dyremose

READ MORE >>


Kom til live demo med HALRIC og mød EU-projektets hospitals- og universitets ambassadører

Date: Friday 14 June
Time: 11.30 – 12.30
Tent: G7 – €URO-TELTET

Ny teknologi giver mulighed for at kigge dybt ind i knogler, celler, proteiner mv. Med stærke røntgenstråler og andre lyskilder hos forskningsanlæg som MAX IV, kan man få højt opløste billeder i 3D.  HALRICs mål er at få flere forskere, klinikere og virksomheder til at forstå mulighederne og arbejde sammen om den nye teknologi. Kom forbi til en snak og oplev en test scan med lys-tomografi i 3D, eller prøv Virtual Reality briller fra InfraVis, som tager dig helt tæt på proteiner!
Danmark har også investeret i European Spallation Source (ESS) som snart står færdig i Lund.  Det giver utallige muligheder indenfor Life Science, sammenholdt med unikke instrumenter og anlæg hos Universiteterne.  MEN en udfordring er at infrastrukturerne samlet kan anvendes mere og det arbejder dette Interreg ÖKS-støttede projekt for! Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium (HALRIC) har 21 partnere i 4 lande, herunder KU, DTU, SDU, Region H og Medicon Valley Alliance i Danmark.

READ MORE >>


Kvinders sundhed i frit fald – er tiden inde til handling?

Date: Friday 14 June
Time: 13.00 – 13.45
Tent: K1 – Apoteltet

I udviklingen af sundhedsteknologier og medicin har man brugt mandekroppen som standard. Det har medført, at vi i dag har en række store huller i vores viden om kvindesygdomme og kvinders generelle sundhed. Og eksemplerne er mange. – Den invaliderende sygdom endometriose rammer 1 ud af 10 kvinder og på trods af dette investeres, der nærmest ingen midler til forskning og innovation på området. – Det er 50 procent mere sandsynligt, at kvinder fejldiagnosticeres efter et hjerteanfald. – Det er kun kvinden, der pålægges invasiv fertilitetsbehandling også selvom problemet kun er hos manden. Denne ulighed koster samfundet dyrt og er en tung byrde at bære for halvdelen af verdens befolkning. Derfor spørger vi nu: Er det på tide med en national strategi inden for kvinders sundhed?

READ MORE >>


Hvordan får vi danske virksomheder til at elske EU?

Date: Friday 14 June
Time: 14.00 – 15.45
Tent: J20 – Den Danske Europabevægelse

Små og mellemstore virksomheder udgør grundstenene i Europas økonomi, men mange kæmper med at knække koden til Bruxelles’ tykke mure. Men bag disse komplekse lag af EU findes der faktisk en række EU-støtteordninger, der støtter alt fra bekæmpelse af ufrivillig barnløshed og nye behandlingsmetoder til at hjælpe virksomhederne med at skaffe de rigtige talenter og komme med på den grønne omstilling. Med de mange globale kriser, som verdenen står over for i dag, har vi brug for stærke europæiske virksomheder. Derfor samarbejder Europabevægelsen med EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak om en debat, hvor vi sætter fokus på hvordan virksomheder kan bruge EU som en ressource. Vi rejser spørgsmål som: Hvordan kan virksomheder bruge EU-penge som en løftestang? Hvordan viser samarbejde i Skandinavien vejen til vækst og udvikling?

READ MORE >>


Hvordan anvender vi arbejdskraften i Norden bedst muligt?

Date: Saturday 15 June
Time: 15.00 – 15.45
Tent: B12 – Nordisk Ministerråds Telt

Der er store forskelle i beskæftigelsesgrad og arbejdsløshed mellem de nordiske lande. Kunne man besætte stillinger i ét nordisk land med ledig arbejdskraft fra et andet? Norden har haft et fælles arbejdsmarked i 70 år, men kun 1,7 % af befolkningen arbejder i et andet nordisk land end det, de blev født i, og antallet af grænsependlere i Norden er det halve af EU-gennemsnittet. Greater Copenhagen vurderer at samfundet alene i Øresundsregionen kan hente gevinster i milliardklassen ved at fjerne grænsehindringer. Det kan dreje sig om alt fra Skatteproblematikker, ufleksible regler for tredjelandsborgere og usikkerhed ved hybridarbejde over grænserne til noget så konkret som dårlig infrastruktur. Hvad står i vejen for at de nordiske lande kan udnytte det fulde potentiale i vores fælles arbejdsmarked? Foreningen NORDEN og Info Norden inviterer til debat om det nordiske arbejdsmarked i Nordens telt på Folkemødet.

READ MORE >>